Service og vedligehold

Indregulering

Indregulering af et anlæg er vigtigt, hvis man vil have 100% nytte af det. Man sætter anlægget i balance luftmæssigt: Lige meget luft ind som ud.

Man måler, om luften er fordelt lige i alle rum, og om der er tilstrækkelig udsugning i fugtige rum og indblæsning i tørre rum.

Vi indregulerer alle slags anlæg. Ring og hør mere.

Serviceeftersyn

Et eftersyn af anlægget mindst en gang årligt er nødvendigt for, at anlægget kører optimalt.
Ved eftersyn ser man efter, at mekaniske dele er ok, og at automatik virker. Derudover udfører vi kontrolmåling af hovedluftmængde og måling af statisk tryk.

Filter

Filter i et anlæg bør tilses mindst to gange årligt. Filter bør skiftes hver halve år og kan købes af mig.

Hør mere eller få et tilbud

Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du et uforpligtende tilbud på en opgave, er du velkommen til at kontakte os for nærmere information.​